Kaj vsebuje izjava o varnosti z oceno tveganja?Strokovno pripravljena in ustrezno revidirana izjava o varnosti z oceno tveganja za vsako delovno mesto je po zakonu obveznost vsakega delodajalca, ne glede na to, ali gre za velika in majhna podjetja, javne ustanove ali samostojne podjetnike. Podpisana listina ni namenjena le zadostitvi zakonskih zahtev, temveč izvajanju preventivnih ukrepov.

Dokumentacijo lahko pripravi in izdela le delavec ali zunanja strokovna služba z zaposlenimi, ki imajo opravljen strokovni izpit ter dovoljenje za delo iz strani ministrstva. Podjetje Projekt Varnost z dolgoletnimi izkušnjami in strokovno usposobljenostjo poskrbi, da je izjava o varnosti z oceno tveganja izdelana v zelo kratkem času, pri čemer se prilagodijo zahtevam in potrebam naročnikov storitve, revidiranje dokumentacije pa obračunajo po opravljenih urah.

Neurejena izjava o varnosti z oceno tveganja – kakšne so posledice?   

V dokumentaciji so določeni vsi potrebni ukrepi glede na ugotovljene nevarnosti na delovnem mestu, s katerimi delodajalec svojim zaposlenim omogoči delo v varnem in zdravem okolju. V nasprotnem primeru se delavci izpostavljajo nevarnostim in tveganim dejavnikom, zato se skozi čas povečujejo tudi možnosti poškodb pri delu in posledično tudi odsotnost iz dela.

Bolniške odsotnosti iz dela pa večajo stroške dela, saj mora podjetje pokriti tudi te stroške. Iz naslova poklicnih bolezni in poškodb na delovnem mestu, lahko ZPIZ zahteva tudi kritje stroškov zdravljenja in bolniških nadomestil. V vsakem primeru pa izvajanje ukrepov preverja tudi inšpektorat, ki za nepravilno izvajanje predpisov lahko izreče tudi visoke kazni oziroma globe.

Kaj točno je izjava z oceno tveganja?

Listino z zakonsko predpisanimi določili mora podpisati delodajalec, s čimer izjavi oziroma se zaveže, da bo izvajal vse ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnega in zdravega okolja pri delu. V dokumentaciji so zapisani vsi ukrepi, ki z uporabo različnih materialnih in človeških virov preprečujejo, da bi podjetje svoje zaposlene izpostavljalo nevarnostim pri delu.

Z vsemi ukrepi, ki jih vsebuje izjava tveganja, pa mora delodajalec tudi seznaniti delavce in delavske predstavnike, pri čemer je pomembno ustrezno tudi usposabljanje delavcev. Podjetje mora zagotoviti vsa materialna sredstva in opremo, ter ustrezno organizirati izvajanje ukrepov.

Glavna določila, ki jih vsebuje izjava o varnosti z oceno tveganja

 

 

Listina vsebuje poglobljen načrt o tem, na kakšen način bo podjetje izvajalo preventivne zahteve in ukrepe. Dokumentacija vsebuje tudi načrt o tem, kako bo delodajalec izvedel ukrepe v primeru direktne nevarnosti. V listini se zapišejo tudi vse obveznosti oseb, ki so v podjetju odgovorne za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja.

Pomembna določila v listini zajemajo posebne zdravstvene zahteve, ki temeljijo na analizi izvajalca medicine dela. Zdravstvene zahteve se predvsem navezujejo na zahteve, ki jih morajo novo zaposleni in obstoječi zaposleni izpolnjevati, da bi lahko sploh opravljali določeno delo v podjetju.

Kako se pripravi izjava o varnosti z oceno tveganja?

Strokovni delavec oziroma zunanja strokovna služba z dovoljenjem za delo in strokovno usposobljenostjo je zadolžena za prepoznavanje in odkrivanje nevarnosti, kar je tudi eden izmed najbolj pomembnih postopkov, saj se na podlagi nevarnosti določijo preventivni ukrepi. Strokovni delavec preveri izpostavljenost nevarnostim za vsako posamezno delovno mesto, kar je seveda lahko dolgotrajen postopek, če gre za podjetje z veliko zaposlenimi.

Pri tem strokovnjak opredeli in v listino zapiše verjetnost nastanka nezgod in poškodb pri delu, pri čemer je potrebno opredeliti tudi stopnjo verjetnosti za poklicne bolezni. Po teh ugotovitvah se določiti ali je izpostavljanje določenim nevarnostim sprejemljivo in v kolikšni meri dopustno. Na podlagi prepoznavanja stopnje ogroženosti oseb se zapišejo tudi preventivni ukrepi.  

Odkrivanje in identifikacija nevarnosti na delovnem mestu

Strokovni delavec odkriva in prepoznava nevarnosti na posameznem delovnem mestu glede na izvor. Tako preveri, če so delavci izpostavljeni električnim, mehanskim ali toplotnim nevarnostim, ter možno izpostavljenost nevarnim snovem. Strokovnjak odkriva nevarnosti tudi glede na naravo nastanka morebitne poškodbe na delu, kjer se zaposleni lahko izpostavljeni urezninam, zastrupitvi ali drugim nevarnostim.

 

Hkrati je pomembno odkrivanje požarne nevarnosti, ki prav tako ogroža zdravje in življenja delavcev. V sodelovanju z izvajalcem medicine dela, strokovni delavec zapiše tudi resnost določenih poklicnih bolezni. Ocenjevanje pa poteka tako, da se nevarnosti, ki jih zajema izjava o varnosti z oceno tveganja, ustrezno ovrednotijo in razvrstijo v kategorije glede na samo verjetnost in resnost škode.

Izjava o varnosti z oceno tveganja – kdaj jo je potrebno revidirati?

Delodajalec je dolžan listino revidirati oziroma dopolniti in popraviti vsakič, ko se pojavijo nove nevarnosti na delovnem mestu, ki niso bile zajete in evidentirane v predhodni dokumentaciji. Poleg tega je revidiranje potrebno tudi v primeru, če trenutni varnostni in preventivni ukrepi več ne zadostujejo in niso prilagojeni novim razmeram v podjetju.

Revidirana izjava o varnosti z oceno tveganja je potrebna tudi vsakič, ko se v listini spremenijo aktualni podatki in po spremembah, ne zadostujejo več standardom. Podatke je potrebno popraviti, strokovna zunanja služba pa opravi identifikacijo nevarnosti v tistem delu, kjer so se podatki spremenili in jih je potrebno dopolniti ali povsem spremeniti.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Kaj vsebuje izjava o varnosti z oceno tveganja?
Oceni tole stran